15 บุคคลตัวอย่างที่จะทำให้พวกเราลุกจากเตียงและตรงไปโรงยิม

ปีใหม่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่พวกเราบางคนก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นเราไปได้ หลายๆ คนเลือกที่จะขี้เกียจนอนอยู่บนที่นอนโดยไม่สนใจสุขภาพของตัวเอง แต่พวกเราอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรสายเกินไปเริ่มตอนนี้ก็ยังทัน และเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เราพูดเราได้รวบรวมบุคคลตัวอย่างที่เบื่อหน่ายกับความอ่อนแอของตัวเองและต่อสู้จนประสบความสำเร็จ และนี่คือ 15 บุคคลตัวอย่างที่จะทำให้พวกเราลุกจากเตียงและตรงไปโรงยิม ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 จาก 220 ปอนด์ (99.7 กิโล) เป็น 160 ปอนด์ (72.5 กิโล)

#2 จาก 360 ปอนด์ (163.3 กิโล) เป็น 200 ปอนด์ (90.7 กิโล)

#3 จาก 480 ปอนด์ (217.7 กิโล) เป็น 210 ปอนด์ (95.2 กิโล)

#4 จาก 280 ปอนด์ (127 กิโล) เป็น 180 ปอนด์ (81.6 กิโล)

#5 จาก 199 ปอนด์ (90.2 กิโล) เป็น 135 ปอนด์ (61.2 กิโล)

#6 จาก 270 ปอนด์ (122.5 กิโล) เป็น 160 ปอนด์ (72.5 กิโล)

#7 จาก 235 ปอนด์ (106.5 กิโล) เป็น 128 ปอนด์ (58 กิโล)

#8 จาก 182 ปอนด์ (82.5 กิโล) เป็น 129 ปอนด์ (58.5 กิโล)

#9 จาก 463 ปอนด์ (210.5 กิโล) เป็น 220 ปอนด์ (99.7 กิโล)

#10 จาก 200 ปอนด์ (90.7 กิโล) เป็น 135 ปอนด์ (61.2 กิโล)

#11 จาก 285 ปอนด์ (127.5 กิโล) เป็น 170 ปอนด์ (77.1 กิโล)

#12 จาก 135 ปอนด์ (61.2 กิโล) เป็น 116 ปอนด์ (52.6 กิโล)

#13 จาก 300 ปอนด์ (136 กิโล) เป็น 200 ปอนด์ (90.7 กิโล)

#14 จาก 329 ปอนด์ (149.2 กิโล) เป็น 171 ปอนด์ (77.5 กิโล)

#15 จาก 330 ปอนด์ (149.6 กิโล) เป็น 215 ปอนด์ (97.5 กิโล)

เครดิต brightside.me

แบ่งปัน