ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร

เว็บไซต์ businessinsider ได้รายงานข่าวพร้อมประมวลภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมเมืองเวนิส สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังประเทศอิตาลี ที่ร้านแรงที่สุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2008

โดยส่งผลทำเมืองเวนิสตอนนี้ถูกน้ำกลืนกินพื้นที่ไปกว่า 75 เปอร์เซ็นต์แล้ว และระดับน้ำสูงขึ้นกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.52 เมตร หลังจากที่เกิดฝนตกหนัก

 

#1

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#2

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#3

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#4

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#5

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#6

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#7

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#8

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#9

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#10

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#11

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#12

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#13

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

#14

(ประมวลภาพเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 ปี สูงกว่า 1.52 เมตร)

 

เครดิต businessinsider.com

แบ่งปัน