GM และ Michelin เปิดตัวยางรถยนต์ที่ไม่ต้องเติมลมไม่ต้องกลัวแตก

ยางรถยนต์ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์มาทุกยุคทุกสมัย และมันไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมเลย แต่สำหรับนวัตกรรมใหม่นี้จะฉีกกฎรูปแบบยางรถยนต์เดิมๆ ทิ้งไป เพราะมันไม่ต้องเติมลม (airless tires) โดยระยะหลังมีผู้ผลิตยางรถยนต์หลายเจ้าได้ออกต้นแบบยางรถยนต์ลักษณะนี้ แต่ยังไม่มีการนำมาใช้งานจริง

ล่าสุด General Motors (GM) และ Michelin ผู้ผลิตยางรถยนต์จากฝรั่งเศส ได้ร่วมกันเปิดตัวต้นแบบยางไม่ต้องเติมลม “Uptis” (Unique Puncture-proof Tire System) โดยผลิตจากส่วนผสมของยางและเรซินไฟเบอร์กลาส มีข้อดีกว่าตัวต้นแบบของยี่ห้ออื่นตรงที่สามารถวิ่งที่ความเร็วไฮเวย์ได้ (ของเจ้าอื่นขับได้แบบช้าๆ) โดย Michelin ยับบอกอีกว่าให้ความนุ่มนวลเทียบเท่ากับยางแบบปกติ

ประโยชน์ของยางแบบไม่ต้องเติมลมคือจะไม่มีปัญหายางระเบิด, ยางแบน, ลดปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในการผลิตยาง, ลดขยะจากยางที่แตกแล้วต้องเปลี่ยนเส้นใหม่ รวมถึงรถยนต์ก็ไม่จำเป็นต้องบรรทุกยางอะไหล่ให้หนักและกินน้ำมันอีกด้วย

GM จะทดสอบยาง Uptis มาตั้งแต่ปี 2019 ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า Chevrolet Bolt และคาดว่าจะเริ่มใส่เข้ามาในรถยนต์ที่ขายทั่วไปภายในปี 2024

เครดิต Engadget

แบ่งปัน