DEEPSPOT สระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดในโลก

เชื่อว่าทุกคนคงเคยว่ายน้ำในสระว่ายน้ำกันมาแล้วทุกคน สระว่ายน้ำแบบปกติๆ ที่เราว่ายกันนั้นส่วนใหญ่ความลึกจะไม่เกิน 3 เมตร เพราะที่ความลึกระดับนี้ก็เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนทั่วไปแล้ว สำหรับวันนี้เราจะพาไปชมสระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดในโลก ในประเทศโปแลนด์ มันมีไว้สำหรับฝึกการดำน้ำโดยเฉพาะ

นี่คือ DeepSpot สระว่ายน้ำในเมือง Mszczonów ประเทศโปแลนด์ ด้วยความลึก 45 เมตร ทำให้สระแห่งนี้จะกลายเป็นสระที่ลึกที่สุดในโลกไปในทันทีที่เปิดใช้งาน (สถิติเดิมคือ 40 เมตร) โดยกำนหดการณ์ในการเปิดใช้สระอย่างเป็นทางการคือภายในปี 2019

DeepSpot ต้องใช้น้ำมากถึง 8,000 คิวบิกเมตร

นอกจากสระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดในโลกแล้ว ที่แห่งนี้ยังมี โรงแรม ห้องอาหาร อุโมงค์ใต้น้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้สัมผัส

เครดิต flyspot.com

แบ่งปัน