ถ้า 7 โบราณสถานของโลกถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

ชมภาพจำลอง 7 โบราณสถานสำคัญของโลกหลังบูรณะใหม่ที่ทางเว็บไซต์ My Voucher Codes ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการบูรณะขึ้นมา เพื่อให้เห็นภาพว่าหากมีการบูรณะเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 วิหารโบราณ Parthenon กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

#2 พระราชวัง Domus Aurea กรุงโรม ประเทศอิตาลี

#3 ป้อม Masada ประเทศอิสราเอล

#4 นครวัด ประเทศกัมพูชา

#5 มหาวิหาร Maxentius กรุงโรม ประเทศอิตาลี

#6 โรงอาบน้ำยุคโบราณของชาวโรมัน (Roman Baths) ประเทศอังกฤษ

#7 Great Kiva ซากปรักหักพังของชนเผ่า Aztec ประเทศสหรัฐอเมริกา

เครดิต myvouchercodes.co.uk

แบ่งปัน