คนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นเลือกปลีกตัวออกจากสังคมกว่า 500,000 คน

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าและเพียบพร้อมกว่าประเทศอื่นๆ ในหลายๆ แง่มุม แต่ขณะเดียวกันความเจริญของญี่ปุ่นก็ทำให้เกิดสภาวะกดดันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการสำรวจที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่น พบว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากถึง 500,000 คน กำลังมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมและนิยมปลีกตัวออกไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีชื่อเรียกว่า Hikikomori

ฮิคิโคโมริเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากอาการป่วยทางจิต แต่มีเหตุมีปัจจัยมาจากเรื่องราวส่วนบุคคลและเรื่องราวทางสังคมที่บุคคลนั้นๆ ประสบมา ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวเลือกที่จะตัดขาดจากสังคมเพื่อความสบายใจของตนเอง

กระทรวงสาธารณะสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ได้ให้คำจำกัดความว่า ฮิคิโคโมริ เป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิเสธที่จะออกจากบ้านและปลีกตัวจากสังคมเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน ระดับของภาวะฮิคิโคโมริจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนอาจปลีกตัวออกไปเป็นเวลาหลายปีหรือหลายสิบปี ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากการปฏิเสธโรงเรียนหรือสังคมโรงเรียนในเด็กและวัยรุ่น จากการสำรวจพบว่ามีประชากรอย่างน้อย 541,000 คน ที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ถึง 39 ปี ใช้ชีวิตอย่างสันโดษและจัดอยู่ในปรากฏการณ์ฮิคิโคโมริ

ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง เพราะแม้ว่าจำนวนจะลดลงจากการสำรวจของ Cabinet Office ในปี 2010 ที่พบว่ามีผู้ตกอยู่ในภาวะฮิคิโคโมริราว 696,000 คน แต่สิ่งที่แตกต่างคือระยะเวลาในการปลีกตัวออกจากสังคมของพวกเขานั้นยาวนานขึ้นกว่าเดิม

The Japan Times รายงานว่า 35% ของผู้ที่อยู่ภาวะฮิคิโคโมริปลีกตัวออกจากสังคมเป็นเวลานานถึง 7 ปีแล้ว และอีก 29% ก็ปลีกตัวมานานอย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี นอกจากนี้ภาวะฮิคิโคโมริยังเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 35 ถึง 39 ปี เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าภายในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา

ปรากฏการณ์ฮิคิโคโมริถูกสำรวจพบอย่างเป็นทางการครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1990 แต่ยังไม่ถูกจัดให้เป็นอาการป่วย หรือมีแนวทางบำบัดรักษาที่ชัดเจน ปรากฏการณ์ฮิคิโคโมริพบมากในเพศชาย เพราะชายชาวญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแรงกดดันทางสังคมทั้งในโรงเรียนและสถานที่ทำงานมากกว่าผู้หญิง และยังพบว่าฮิคิโคโมริมักเกิดขึ้นกับบุคคลที่ฐานะอยู่ในระดับชนชั้นกลาง โดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาและหน้าที่การงานดีในระดับหนึ่ง ผู้ที่เผชิญกับสภาวะฮิคิโคโมริมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเพื่อเล่นวิดีโอเกมหรืออ่านการ์ตูน และไม่พูดคุยกับใครแม้แต่ชาวฮิคิโคโมริด้วยกันเอง

นักจิตวิทยายืนยันว่าอาการฮิคิโคโมริไม่ได้เกิดจากความเกียจคร้าน Tamaki Saito ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์กล่าวว่าปรากฏการณ์ฮิคิโคโมรินั้นเกิดจากความขมขื่นในจิตใจ พวกเขาอยากออกไปท่องโลกกว้างอย่างอิสระ อยากมีเพื่อนและคนรัก แต่ไม่สามารถทำได้

จากเดิมที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ฮิคิโคโมริเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีการศึกษาหนึ่งที่พบว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีการแข่งขันสูงแทบทุกประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน หรือสเปน

แบ่งปัน