21 ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม

ประติมากรรมหรือรูปปั้นต่างๆ คืองานศิลปะที่มีมาอย่างยาวนาน และในวันนี้เราจะขอนำเสนอประติมากรรมสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างความประหลาดใจให้ผู้คน และเปลี่ยนเป็นความประทับใจในที่สุด ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นต้องบอกว่าโดดเด่นเลยทีเดียว ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

 

#1

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#2

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#3

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#4

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#5

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#6

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#7

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#8

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#9

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#10

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#11

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#12

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#13

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#14

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#15

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#16

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#17

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#18

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#19

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#20

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

#21

(ประติมากรรมสมัยใหม่ ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ไว้แบบจัดเต็ม)

 

เครดิต brightside.me

แบ่งปัน