16 ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ

เชื่อว่าตอนเรียนหลายๆ คนคงเคยมีความรู้สึกเซ็งๆ จนต้องขีดเขียนๆ สมุดหรือหนังสือเรียนเพื่อแก้เซ็งกันมาแล้ว แต่ในหมู่นักเรียนนักขีดเขียนทั้งหมด ก็จะมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ขีดเขียนธรรมดาๆ แต่พวกเขาเลือกที่จะวาดภาพลงไปแทนจนเกิดเป็นภาพที่ชวนอมยิ้มเป็นที่สุด จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 

#1

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#2

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#3

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#4

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#5

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#6

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#7

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#8

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#9

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#10

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#11

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#12

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#13

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#14

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#15

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

#16

(ผลงานศิลปะชวนขำบนหนังสือเรียน ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนขี้เบื่อ)

 

แบ่งปัน