ย้อนอดีต..ชมภาพหายากของไทย ที่หาดูไม่ได้ในห้องเรียน

โลกของเราพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หลายๆ อย่างที่ไม่สะดวกก็จะถูกปรับปรุงให้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมและสภาพการใช้ชีวิตของผู้คนนั้นเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน สำหรับวันนี้เราจะไปชมภาพหายากของไทย ที่หาดูไม่ได้ในห้องเรียน เราจะได้รู้ว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นอย่างไร

 

#1

ชาวสงขลารอรับเสด็จรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2448

 

#2

หอนาฬิกา ศาลาสหทัยสมาคม พ.ศ.2412 ถ่ายโดยคณะทูตชาวต่างประเทศ

 

#3

เครื่องวัดระดับน้ำหน้าวัดประยุรวงศ์ พ.ศ.2485 ตอนน้ำท่วมกรุงเทพฯ

 

#4

ท้องพระโรงสมัยรัชกาลที่ 4 ถ่ายโดยคณะทูตชาวต่างประเทศ

 

#5

ทหารรักษาพระองค์ พ.ศ.2412

 

#6

ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่ 5

 

#7

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช พ.ศ.2408

 

#8

กรมอากาศยาน ตำบลดอนเมือง (สนามบินดอนเมือง) สมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2466

 

#9

พระที่นั่งจักรมหาปราสาท (ถ่ายจากเครื่องบิน) พ.ศ.2465

 

#10

พระที่นั่งอนันตสมาคม (ถ่ายจากเครื่องบิน) พ.ศ.2465

 

#11

พระราชวังพญาไทและเมืองจำลองดุสิตธานี (ถ่ายจากเครื่องบิน) พ.ศ.2465

 

#12

หญิงสาวในวัง พ.ศ.2425

 

#13

ประชาชนยืนเคารพธงชาติเวลา 8.00 น. เมื่อครั้งน้ำท่วมกรุงเทพฯ พ.ศ.2485 สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรียุคที่ไทยยังเป็นชาตินิยม

 

 

#14

ร.5 เสด็จประพาสสิงคโปร์

 

#15

ภาพถ่ายสมเด็จพระพุฒาจารย์โต (หลวงพ่อโต) รูปจริงถ่ายสมัยรัชกาลที่ 4

 

#16

หัวลำโพง พ.ศ.2453

 

#17

สถานีตำรวจ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

 

#18

ร.5 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานเฉลิมโลก 55 (บริเวณประตูน้ำในปัจจุบัน) พ.ศ.2451

 

#19

พระราชวังบางปะอินสมัย ร.5

 

#20

ภูเขาทองสมัยปลายรัชกาลที่ 4

 

แบ่งปัน