เปิดภาพหาชมยากของสุสานเทพเจ้าขนาดยักษ์ แห่งอาณาจักรโคมายานา อายุกว่า 2,000 ปี

บนโลกของเราใบนี้ยังคงมีสถานที่หายาก สาถนที่แปลกๆ จนบ้างครั้งไม่อยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริงเลยทีเดียว สำหรับวันนี้เราจะพาไปชม 15 ภาพหาชมยากของสุสานเทพเจ้าขนาดยักษ์ แห่งอาณาจักรโคมายานา ดินแดนสุดพิศวงบนยอดเขา อายุกว่า 2,000 ปี

 

#1

“ยอดเขาเนมรุต” หรือ “หุบเขาเทพเจ้า” เป็นหุบเขาสูงตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี

15

 

#2

เขาแห่งนี้มีความสูงกว่า 2,134 เมตร

2

 

#3

ที่นี่เป็นที่ตั้งของสุสานกษัตริย์แห่งอาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom)

3

 

#4

สร้างโดยกษัตริย์ Antiochos I ซึ่งครองราชย์ช่วงปี 69-31 ก่อนคริสตศักราช หรือราว 2,000 ปีก่อน

4

 

#5

ตามตำนานประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่าสุสานแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อนกษัตริย์ Antiochos I หลังรบแพ้ในสงคราม ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน

5

 

#6

สิ่งที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้คือซากปรักหักพังของรูปสลักเทพเจ้าขนาดใหญ่

6

 

#7

ซากจำนวนมากตั้งอยู่บนพื้น ที่มีสภาพสมบูรณ์แม้จะมีอายุหลายพันปี

7

 

#8

หากประเมินจากความสูงของเศียรประมาณ 2 เมตร แทบไม่ต้องจินตนาการเลยว่าองค์เทพเต็มองค์จะสูงยิ่งใหญ่ขนาดไหน

8

 

#9

รูปสลักหินดังกล่าวได้บ่งบอกคนรุ่นหลังถึงวัฒนธรรม ของดินเเดนเมโสโปเตเมียในอดีต

9

 

#10

ซากเทพเจ้าแห่งนี้มีภาษาที่ถูกจารึกไว้หลายรูปแบบทั้งกรีก โรมัน อาร์มาเนีย และเปอร์เซีย

10

 

#11

รูปปั้นมีทั้ง สิงโต ,นกอินทรีย์ โดยสัตว์ 2 ชนิดนี้มีหน้าที่คุ้มครองปกป้องสรรพสิ่งบนหุบเขา

11

 

#12

นอกจากนี้ยังมีรูปสลักหินกษัตริย์ Antiochos I

12

 

#13

และเทพเจ้ากรีก อาทิ เทพีโคมายานา ,เทพซุส-อารามาสต์ ,เทพอาร์เมเนียน ,สุริยเทพอะพอลโลม และเทพเฮอร์คิวลิส

13

 

#14

ปัจจุบันที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

14

 

#15

หากใครสนใจสามารถที่จะไปได้ในช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม โดยระยะทางขึ้นเนินเขาประมาณ 600 เมตร

15

 

เครดิตข้อมูล news-lifestyle.com

แบ่งปัน