เปิด 15 สิ่งของใหญ่โตมโหฬารจากทั่วโลก ซึ่งจะทำให้คุณเห็นว่ามนุษย์นั้นเล็กจ้อยเพียงใด

นี่คือ 15 สิ่งของใหญ่โตมโหฬารจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติ หรือสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างเรือ เครื่องบิน ฯลฯ ซึ่งเมื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเทียบกับมนุษย์ เราก็จะเห็นได้ว่ามนุษย์นั้นเล็กจ้อยเพียงใด (เหลือตัวเท่ามดเลยทีเดียว) ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

เครดิต buzzfeed.com

แบ่งปัน